Uw verwarmingsspecialist!

Onderhoud en herstellingen

Onderhoud en herstelling van uw verwarmingssysteem vereist een grote vakkennis. Dankzij een goede analyse van het probleem kunnen wij u snel een gepaste oplossing bieden. Wij garanderen u en vlotte en gerichte service.
onderhoud

Onderhoud en herstellingen

Onderhoud gasinstallaties
Sinds 1 Juni 2007 is een tijdig onderhoud van gasinstallaties om de twee jaar verplicht. Een tijdig onderhoud betekent een maximale levensduur van uw toestel en een lager verbruik.

Een onderhoud omvat:
 • Reinigen van CV
 • Ontstoffen van branderbedden
 • Ontstoffen van warmtewisselaar bij open toestellen
 • Nazicht op gasverlies en cv druk
 • Controle van het expansievat
 • Water bijvullen indien nodig
 • Berekening van het verbrandingsrendement
Onderhoud mazoutinstallaties
Voor centrale verwarmingstoestellen op vloeibare brandstof zoals mazout met een vermogen groter dan 20 kW, geldt een jaarlijks onderhoud.

Wat omvat een onderhoud:
 • Nazicht, afstellen en testen van de brander.
 • Vegen van de schoorsteen
 • Reinigen van de rookkanalen van de schoorsteen
Uitvoeren van volgende metingen:
 • onderdruk in de schoorsteen
 • zwartinggetal en temperatuur van de rookgassen
 • gehalte aan koolstofdioxide (co2) in de rookgassen
Berekening van het verbrandingsrendement
U krijgt van ons een reinigingsattest met de resultaten en conclusies van het onderhoud van de ketel.
U moet dit attest twee jaar bewaren. Uw duplicaat wordt door ons voor een periode van twee jaar bijgehouden.

Wil u er zeker van zijn dat uw verwarmingssysteem veilig is en geen druppel teveel verbruikt?

Vertrouw op de expertise van Hatech in de verwarmingssector.

Wij raden u aan om het voorgeschreven en wettelijk onderhoud tijdig te laten uitvoeren zodat u een panne kan vermijden. Door onze praktijkervaring merken wij dat kosten bij panne steeds hoger liggen dan bij tijdig onderhoud