premie warmtepomp

VerbouwPremie voor warmtepomp

Geplaatst op 03-09-2023

Wat?

De volgende types van nieuwe warmtepompen komen in aanmerking voor de premie:

 • geothermische warmtepomp
  haalt via een horizontaal of verticaal buizennetwerk in de grond, water uit de bodem of het grondwater; de verzamelde warmte wordt aan het water van de centrale verwarming afgegeven.
 • lucht/lucht-warmtepomp
  haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en brengt deze als warmtelucht in de woning(open definitie) binnen.
 • lucht/water-warmtepomp
  haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en geeft deze af aan het water van de centrale verwarming.
 • hybride lucht/water-warmtepomp
  combinatie van een nieuwe elektrische lucht-waterwarmtepomp die minstens gebruikt wordt voor ruimteverwarming, met een nieuwe of bestaande gascondensatieketel(open definitie), aangesloten op hetzelfde afgiftesysteem, die beiden worden aangestuurd met een gemeenschappelijke regeling die de opwekker(s) met het beste rendement selecteert.

Voor wie?

 • Elke eigenaar en investeerder in bestaande woon- en niet-woongebouwen(open definitie) komt in aanmerking voor een premie voor het plaatsen van een nieuwe warmtepomp.  
 • Bij een gemeenschappelijke warmtepomp die dient voor meerdere appartementen(open definitie) van een appartementsgebouw(open definitie) komt de premie toe aan de investeerder voor het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan de VME(open definitie).

Voor welke gebouwen?

Deze premie geldt enkel voor investeringen in gebouwen:

 • die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
 • of die vanaf 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur(open definitie) werd verleend, die voldoen aan de EPB-eisen die erop van toepassing zijn en waarvoor de EPB-aangifte(open definitie) tijdig is ingediend.

U kunt de premie aanvragen voor de:

 • renovatie van een bestaand gebouw(open definitie), zoals een woning, een appartement(open definitie), een appartementsgebouw(open definitie) of niet-woongebouw(open definitie) gelegen in het Vlaamse Gewest
 • de realisatie van een nieuwe woning of appartement door herbestemming(open definitie) (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning) gelegen in het Vlaamse Gewest.

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • U kunt slechts om de 10 jaar een premie krijgen voor een warmtepomp. Eerdere premies van Fluvius tellen ook mee.
 • De warmtepomp staat in voor ruimteverwarming, eventueel in combinatie met productie van sanitair warm water en zwembadverwarming.
 • De lucht/water warmtepomp is de enige centrale verwarming voor het gehele gebouw(open definitie).
 • U kunt de warmtepomp gebruiken voor actieve koeling(open definitie), mits te voldoen aan volgende 3 voorwaarden:
  • de warmtepomp is de enige centrale verwarming voor het gehele gebouw.
  • en er is een fotovoltaïsche installatie aanwezig in het gebouw.
  • en de eindfactuur(open definitie)van de warmtepomp dateert van 1 juli 2022 of later.
 • De installatie of de validatie van de installatie van de warmtepomp moet gebeuren door een Rescert-installateur zoals Hatech.

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of premie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum(open definitie) van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden).
 • Het totale factuurbedrag van de categorie warmtepomp dat in aanmerking komt is minimaal 1.000 euro.
 • Eventueel kunt u bepaalde werken zelf uitvoeren onder begeleiding van een aannemer die voor de uiteindelijke plaatsing instaat. Aankoopfacturen voor materialen zonder factuur voor plaatsing komen niet in aanmerking.
 • Facturen mogen in het Frans zijn.

Meer informatie op de website van de overheid:
https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-warmtepomp