keuring cv-installatie

Verplichte keuring van een nieuwe of gewijzigde cv-installatie

Geplaatst op 02-09-2023

Vóór de centrale verwarming in gebruik genomen kan worden, is de eigenaar verplicht het centrale stooktoestel te laten keuren. Een verwarmingsinstallatie in perfecte staat is zuinig, veilig en milieuvriendelijk. Een keuring is dus niet alleen verplicht, maar ook erg nuttig. Hatech bezit alle nodige erkenningen en certificaten om de keuring uit te voeren.

Voorwaarden

De onderstaande regelgeving is van toepassing op elk centraal stooktoestel:

  • dat voor het eerst in gebruik genomen wordt
  • waarvan de ketel of brander vervangen is
  • dat verbouwd of verplaatst werd

De verplichte keuring geldt voor installaties op gasvormige, vloeibare en vaste brandstoffen.

Procedure

De keuring is verplicht voor de eigenaar (of verhuurder). Voor de keuring moet u een beroep doen op een erkende technicus:

  • voor centrale stooktoestellen op gas: een ‘erkende technicus gasvormige brandstof’
  • voor centrale stooktoestellen op stookolie (mazout): een ‘erkende technicus vloeibare brandstof’
  • voor centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, …): een geschoolde vakman.

De technicus zal tijdens de keuring nagaan of de installatie goed en veilig werkt en of er geen gezondheidsrisico’s zijn (bijv. CO-vergiftiging). Hij stelt uw stooktoestel goed af en controleert daarna of de verbranding milieuvriendelijk en energiezuinig gebeurt, zodat u kunt besparen op uw energiefactuur.

Na de keuring krijgt u van de technicus een keuringsrapport, dat aangeeft of het centrale stooktoestel in gebruik genomen mag worden. Het keuringsrapport bestaat uit een verslag van de keuring en een verbrandingsattest. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de keuring heeft uitgevoerd.

In geval van verhuur bezorgt de eigenaar (verhuurder) steeds een kopie van het keuringsrapport aan de gebruiker (huurder).

Voor het installeren van een cv-ketel op gas of stookolie, het uitvoeren van herstellingen of wijzigingen aan het hydraulisch circuit, bijv. bijplaatsen van een radiator, is in principe geen erkenning vereist. Een erkend technicus moet de cv-ketel wel keuren voor eerste ingebruikname. Bij wijzigingen aan het verbrandingsgedeelte moet een erkend technicus eveneens de goede en veilige werking opnieuw evalueren, zoals bij het periodiek onderhoud.

Regelgeving

Stooktoestellenbesluit (Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater):

  • artikel 7 en 10, §1: verplichting gebruiker en eigenaar
  • artikel 12 en 15, §1: verplichtingen technicus
  • artikel 3.7.3: een nieuw centraal stooktoestel mag enkel in gebruik genomen worden als het keuringsrapport dat uitdrukkelijk toestaat. Als het keuringsrapport ontbreekt, mag het stooktoestel niet in gebruik genomen worden.

Meer informatie op de website van de overheid:
https://www.vlaanderen.be/verplichte-keuring-van-een-nieuwe-of-gewijzigde-cv-installatie